Gemeente Amsterdam

Amsterdam is de grootste gemeente van Nederland. Binnen de gemeente heeft Bestuur & Organisatie als taak de verbinding tussen bestuur, de stad en de gemeentelijke organisatie te ondersteunen en te verbeteren. Er werken ruim 17.000 mensen bij de gemeente. Waarvan 800 personen binnen afdelingen/clusters die betrokken zijn bij bestuurlijke besluitvorming.
Gemeente amsterdam logo

Ter ondersteuning van de besluitvormingsprocessen bij vergaderingen van het College van B&W, de commissies en de Raad, wordt gebruik gemaakt van ‘Andreas’. Dit informatiemanagementsysteem was verouderd en werd als zeer gebruiksonvriendelijk ervaren. Omdat vervanging van dit systeem niet lukte, werd Informed Group benaderd om een herontwerp te doen van de bestaande applicatie. Deze was opgebouwd vanuit Documentum. De vraag die de gemeente Amsterdam ons stelde was: Hoe richten we onze processen en de informatievoorziening rondom bestuurlijke besluitvorming zo ordentelijk mogelijk in, zodat de kwaliteit verbetert?

Vanuit een initiële opdracht zijn we in staat geweest om dit project, stap voor stap vanuit herbruikbare bouwblokken, binnen 16 weken, op te leveren. Vanaf het moment dat Andreas 2 in gebruik was, is de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming bij de gemeente Amsterdam verbeterd en is de gebruikerstevredenheid flink verhoogd. Vanaf het begin was het heel duidelijk dat het succes van dit project ontstond vanuit de nauwe samenwerking tussen de business, de IT-afdeling en Informed Group als partner. Met als resultaat dat de samenwerking is vastgelegd in een blijvende raamovereenkomst.

“Informed Group heeft veel inhoudelijke kennis die wij in dit proces graag gebruiken. Zoals archivering, versiebeheer en classificatie. Daarnaast onderscheiden de betrokken consultants zich ook vanuit hun menselijke kant. Ze leveren gewoon een kwalitatief goed product.”

Martijn Verhoef / Project manager ‘Andreas’

Lees onze klantverhalen

Investeer in Informed Group