O&P Rijk

Als HR-dienstverlener van de rijksoverheid levert Organisatie en Personeel Rijk (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) diensten aan rijksambtenaren. Deze diensten bestaan uit personeelsadministratie, salarisbetaling, beheer van personeelsdossiers en gegevens-uitwisseling. Voorheen waren er binnen het Rijk verschillende departementen met ieder hun eigen afdeling personeelszaken. Door samenvoeging naar 1 uitvoeringsinstantie kwam via P-Direkt de vraag om extra functionaliteiten waarbij Informed Group hen al jaren met veel plezier en goed resultaat begeleidt.
Logo O&P rijk

Met het oog op de toekomst en vanuit de kernwaarden Boeien & Binden, Betrouwbaarheid en continue verbeteren gaat de samenwerking met Informed Group naar een volgend level.

Door middel van Life Cycle Management creëren we betrouwbare systemen op een geautomatiseerde en schaalbare manier. O&P Rijk informeert haar medewerkers real time over hun arbeidsvoorwaarden en rechtsposities door middel van de apps O&P Rijk portaal en Rijksportaal Personeel.

“Informed Group heeft ons geholpen bij de centralisatie van ons HR-Informatiemanagement systeem naar 1 loket bij O&P Rijk. Hierbij zijn de HR-processen door middel van flexibele casemanagementtoepassingen, als ‘P-Dossier’ of ‘In Beeld Loopbaan & Talent’-apps, ontwikkeld. Waarbij de gebruikers real-time bij hun gegevens kunnen.”

Manuel Lo, Afdelingshoofd HRM ICT Dienstverlening

Lees onze klantverhalen

Investeer in Informed Group