OVER ONS

Disclaimer

Copyright

Informed Group is een handelsnaam van Informed Consulting B.V.

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audio- of videoclips en software is eigendom van Informed Consulting BV of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyright wetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Informed Consulting BV te Woerden (Nederland).

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Informed Consulting BV niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.

Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Informed Consulting BV in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Stock-foto’s

Naast betaalde stock-foto’s, maakt Informed Consulting BV gebruik van de Unsplash.com en Pexels.com.

Wij zijn de fotografen die op deze wijze aan onze website hebben bijgedragen, zeer erkentelijk.

Merken

Alle geregistreerde logo’s, product- of merknamen die in deze website, en daaraan gekoppelde documenten, worden vermeld, zijn het geregistreerde eigendom van de desbetreffende bezitter.

Hoofdkantoor Nederland

Vijzelmolenlaan 8B
3447 GX Woerden
Nederland

Neem contact met ons op via:
+31 (0)348 342115
Kantoor België

Brusselstraat 51
2018 Antwerpen
België

Neem contact met ons op via:
+32 (0)330 47 137
Kantoor Ierland

1 the Crescent
Priory Court
Watergrasshill
Co Cork T56 E422
Ierland

Neem contact met ons op via:
+31 (0)348 342115
Copyright © 2020
Informed Group
All rights reserved

Privacybeleid
Gebruikersvoorwaarden
Disclaimer
Hoofdkantoor Nederland

Vijzelmolenlaan 8B
3447 GX Woerden
Nederland

Neem contact met ons op via:
+31 (0)348 342115
Kantoor België

Brusselstraat 51
2018 Antwerpen
België

Neem contact met ons op via:
+32 (0)330 47 137
Kantoor Ierland

1 the Crescent
Priory Court
Watergrasshill
Co Cork T56 E422
Ierland

Neemt contac met ons op via:
+31 (0)348 342115
Copyright © 2020
Informed Group
All rights reserved

Privacybeleid
Gebruikersvoorwaarden
Disclaimer