EIM in OutSystems; services maken de architectuur

08-02-2022
EIM in OutSystems

Deze klanten gingen je al voor

Een van de grote voordelen van low-code is de snelheid waarmee men applicaties kan ontwikkelen die ook nog eens qua user experience prettig werken. Lees hier bijvoorbeeld eens het succesverhaal van een klant van ons. Het gaat over een ziekenfonds in België met 4,5 miljoen leden.

Voor deze klant dragen onze collega’s, samen met een Belgische partner, bij aan 40% snelheidswinst. Snelheidswinst in de ontwikkeling van een platform dat inkomende post digitaliseert, indexeert en verspreid naar de juiste afdelingen. Snelheidswinst en gebruiksvriendelijkheid zijn de redenen waarom wij onder andere OutSystems als low-code applicatie in ons producten en diensten portfolio hebben. Enterprise Information Management (EIM) applicaties hebben namelijk vaak het nadeel dat de user interface een lagere prioriteit krijgt. Met als gevolg dat schermen verouderen en ongebruiksvriendelijk worden. Tegenwoordig zijn content services daardoor sterk in opkomst. Hierbij levert het EIM systeem de mogelijkheden voor document management via een API (*). Deze API kan geconsumeerd worden door welke applicatie dan ook. Dit is dan ook de rede dat OutSystems een enorm goede aanvulling op onze uitgebreide Enterprise Information Management diensten is.

De pijn van integraties

We zien echter ook dat het bouwen van integraties tussen een low-code platform als OutSystems en een EIM systeem als bijvoorbeeld Documentum aardig wat tijd kost. Daarnaast is het gewenst de front-end applicatie zo los mogelijk aan het EIM systeem te koppelen. Om het eenvoudig te maken een extra applicatie aan het EIM-systeem te koppelen. Of juist veel herbouw in de applicatie te voorkomen zodra het EIM systeem vervangen wordt. Om deze punten op te lossen hebben we bij Informed Group een op services georiënteerde architectuur ontwikkeld welke het beste uit OutSystems en een willekeurig EIM systeem haalt.

Hoe ziet dat er uit

Een voorbeeld van EIM in OutSystems. Vanuit de gebruiker gezien opent deze een applicatie gebouwd in OutSystems. Voor EIM specifieke functies in de applicatie wordt niet direct het EIM systeem aangesproken. Want er wordt een gegeneraliseerde services laag aangesproken welke alle EIM systemen kan orkestreren. Door de koppeling tussen de front-end applicatie en de services laag los te houden zijn er geen directe afhankelijkheden. Waardoor de services laag eenvoudig aangevuld kan worden. Daardoor spreekt de services laag de gewenste EIM systemen aan via de API’s van de EIM systemen. Op grond hiervan valt het aan te bevelen een gateway te plaatsen tussen de services laag en de EIM endpoints. Want zo garandeer je een maximale beveiliging.

Meer weten

Heb je vragen over welke voordelen low-code en een op services gebaseerde architectuur jouw organisatie kunnen brengen? Of ben je al overtuigd waardoor je nog specialisten op het gebied van Enterprise Information Management, low-code en integraties zoekt? Neem contact met ons op.

*API: een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel (Bron: Wikipedia op 13-7-2021)

Meer weten over EIM in OutSystems?

Lees onze andere blogs

Ontdek onze QSEH Star